Vi söker trygga människor i alla åldrar som har ett genuint intresse och engagemang för andra, och som vill hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett mer aktivt liv.  

Kontaktperson
Uppdraget som kontaktperson innebär att vara vän och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonens uppdrag är att genom samvaro bidra till en aktivare fritid och hjälpa till att öka personens sociala nätverk.

Uppdragets innehåll varierar och beror på önskemål och intressen, men handlar ofta om att göra vanliga saker tillsammans, som att träna, ta en fika eller att gå på bio.

Ledsagare
En ledsagare är till för den som på grund av funktionsnedsättning exempelvis behöver hjälp för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter. Insatsen utgår från behov och önskemål och planeras i samråd mellan ledsagaren och den insatsberättigade.

Avlösare
Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktionsnedsättning och innebär att man vistas hemma hos personen för att anhöriga ska få tid och möjlighet till egna aktiviteter.

Utbildning

Inga särskilda yrkeskvalifikationer krävs för uppdrag som kontaktperson, ledsagare och avlösare. Du ska ha fyllt 18 år. Referens efterfrågas.

Vid uppdrag med barn och unga under 18 år krävs ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.

Klicka här för att lämna intresseanmälan

Vid intresse eller frågor, tveka inte att höra av dig.

Marie Hansson
0651-34 00 84
marie.hansson@ljusdal.se

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb